tirsdag 8. februar 2011

Innledning til oppgave om informasjonskløft

Det har blitt sagt at den som har, den skal få mer, og den som ikke har noen ting, skal miste det lille han har. ( ”For den som har, han skal få, og ha i overflod; men den som ikke har, han skal miste til og med det han har.” Matteusevangeliet 25:29). Det samme gjelder informasjonskløfter. En informasjonskløft er kløften mellom to grupper mennesker som ikke har samme forutsetninger eller grunnlaget for å bearbeide informasjonen på like gode måter. Den ene siden representerer de som får mye ut av informasjon som blir lagt ut at massemedier, mens den andre siden er de som ikke har like stor utbytte av det. Folk har også ulik tilgang på informasjon da interesser og yrker har mye å si for den informasjonen man tar til seg. Når jeg skriver om massemedier i denne oppgaven så begrenser jeg den begrepet til å stå for aviser, TV, radio og internettet.

I denne oppgaven så kommer jeg til å ta for meg hvordan massemedier og ikke minst sosiale medier er med på å skape, forstørre og forebygge informasjonskløfter.
Hvorfor har massemedier og sosiale medier så mye å si for informasjonskløfta?


Kilder

NDLA.no (2011): ”Informasjonskløft”
http://ndla.no/en/node/11235 lastet ned 08.02.11

mandag 10. januar 2011

1.Termin!

Jeg syns at første termin har vært en bra halvår. Jeg føler at jeg har lært en hel masse, men at jeg ikke har gjort mitt beste. Hvis jeg skal ta tak i en ting jeg syns har vært best med den første terminen, så tror jeg det var da vi laget film. Selv om det å lage film kan virke enkelt, så er det ikke det. Å lage film krever mye planlegging, og man er nødt til å bruke mye mer tid på det enn man kanskje tenker. Det kan også være en utfordring da man er uenig om hva slags tema og hvordan vi skal gjøre det.
Vi har også vært gjennom en del film-epoker og sjangere,(sovjetisk montasjefilm, dogme 95 og film noir) lært lit om de forskjellige måtene å lage film på. Ikke bare Hollywood-modellen.
Vi har jo også sett den nye filmen om Facebook "The Social Network". Og jeg syns denne filmen er ganske skremmende med tanke på hvordan Mark oppførte seg fra tanken om det til at Facebook blei verdens største nettsamfunn.

Vi har også hatt veldig mye om sosiale medier, og hvordan man skal bruke de. Vi har lært mer om nettvet.


tirsdag 28. september 2010

Filmhistorie

Jeg har valgt filmen "snatch" som kom ut i 2000.
Handlingen i filmen er lagt til det kriminelle undergrunnsmiljøet i London, og er delt opp i to deler på en måte, to temaer. Den ene handler om leiting etter en stjålet diamant, mens den andre dele handler om en "minipromotør" innenfor boksing.

Filmskaperen heter Guy Ritchie, er 42 år gammel (10/09-68) og er fra England (Hatfield, Hertfordshire). Han har bla. regissert den populære filmen Sherlock Holmes. Han er både manusforfatter og filmregissør.
Han var gift med Madonna fra 2000 - 2008. (skilt) De fikk en sønn sammen før de skilte seg.

Filmen er fra nyere tid, men den bruker virkemidler fra franskbølgefilm som var noe tidligere. de bruker noe som kalles "jump cut". Dvs. at man klipper bevisst i filmen, man "hopper" fra en vinkel til en annen, og greia er at de to kameravinklene er nesten helt identiske. Man prøver med dette å trekke den som ser på filmen ut av handlinga.

Kilder:

Wikipedia (2010) "jump cut"
http://no.wikipedia.org/wiki/Jump_Cut Lastet ned 27/09.2010

Wikipedia (2010) "Snatch" (film)
http://en.wikipedia.org/wiki/Snatch_(film) Latet ned 28/09.2010

Wikipedia (2010) "Guy Ritchie"
http://en.wikipedia.org/wiki/Guy_Ritchie Lastet ned 28/09.2010

tirsdag 20. oktober 2009

Forventninger!


Hei!
Fra mediafaget så forventer jeg å lære om forskjellige komunikasjonsmetoder. Jeg tror at det er et fag som baseres mye på pc. Jeg har også fått inntrykket av at vi skal lære mye om ting og tang rundt nyheter: De forskjellige tv-stasjonene og hvordan de legger nyheter frem på og vinkling, og også ånalysere nyheter. Egentlig mye som har med informasjon å gjøre.