tirsdag 8. februar 2011

Innledning til oppgave om informasjonskløft

Det har blitt sagt at den som har, den skal få mer, og den som ikke har noen ting, skal miste det lille han har. ( ”For den som har, han skal få, og ha i overflod; men den som ikke har, han skal miste til og med det han har.” Matteusevangeliet 25:29). Det samme gjelder informasjonskløfter. En informasjonskløft er kløften mellom to grupper mennesker som ikke har samme forutsetninger eller grunnlaget for å bearbeide informasjonen på like gode måter. Den ene siden representerer de som får mye ut av informasjon som blir lagt ut at massemedier, mens den andre siden er de som ikke har like stor utbytte av det. Folk har også ulik tilgang på informasjon da interesser og yrker har mye å si for den informasjonen man tar til seg. Når jeg skriver om massemedier i denne oppgaven så begrenser jeg den begrepet til å stå for aviser, TV, radio og internettet.

I denne oppgaven så kommer jeg til å ta for meg hvordan massemedier og ikke minst sosiale medier er med på å skape, forstørre og forebygge informasjonskløfter.
Hvorfor har massemedier og sosiale medier så mye å si for informasjonskløfta?


Kilder

NDLA.no (2011): ”Informasjonskløft”
http://ndla.no/en/node/11235 lastet ned 08.02.11

3 kommentarer:

  1. Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.

    SvarSlett
  2. Veldig god innledning Marius! :) Likte de første linjene dine svært godt! Kreativt å henvise til et bibelsitat her, som passer godt inn med resten av innledningen. Du har på en klar og grei måte fått med det som er nødvendig for å presisere oppgaven, fått frem definisjon av informasjonskløft i tillegg til en problemstilling på slutten. Dette er meget bra! Et tips er å henvise til kilder inne i innledningen (altså til NDLA rett etter definisjonen av ordet). Ellers skriver du på en lett forståelig måte, og det er lett å følge tankegangen i teksten. Dette er en meget god begynnelse på en videre tekst, bra!

    SvarSlett
  3. Støtter meg til Kristines kommentarer her. Men husk at Internett ikke er et medium i vanlig forstand, men et nettverk av datamaskiner som er basis for en mengde kommunikasjonstjenester.

    SvarSlett